Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności CDDG

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej CDDG.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Większość multimediów (zdjęcia, grafiki) umieszczonych na stronie internetowej nie jest stosowanie opisana, umieszczane filmy nie posiadają napisów dla osób niepełnosprawnych.
 • Niedostępność informacji w PJM dla osób głuchych, dotycząca działalności instytucji i nawigacji po stronie .

Wyłączenia

 • Treści archiwalne, niewykorzystane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Zorzycki.
 • E-mail: j.zorzycki@karolinka.art.pl
 • Telefon: 887804874

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
 • Adres: 41-922 Radzionków, Plac Jana Pawła II 2
 • E-mail: j.konik@karolinka.art.pl
 • Telefon: 663699030

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoslązaków do ZSRR w 1945 roku, Ul Św. Wojciecha 118 , 41-922 Radzionków.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne zlokalizowane od frontu budynku.

Wejście główne wyposażone jest w podjazd przeznaczony dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz do wjazdu z wózkami dziecięcymi.

Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępny jest parter budynku. Znajduje się tam kasa zlokalizowana po prawej stronie od wejścia głównego, toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana po prawej stronie od wejścia głównego, multimedialna ekspozycja traktująca o deportacjach, sala konferencyjna. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, po wcześniejszym zgłoszeniu, mogą otrzymać pomoc pracownika, który pomoże w pokonaniu napotkanych barier architektonicznych i w załatwieniu spraw.

W budynku nie ma  oznaczeń w alfabecie brajla. W pomieszczeniach nie ma oznaczeń kontrastowych lub druków powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza PJM.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane w najbliższym czasie.

Partnerzy

Zadanie pn. „Zakup gablot i systemów wystawienniczych w celu wzbogacenia oferty Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie” dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij