Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury „Karolinka”
  z siedzibą w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 2, 41-922 (oraz działające w jego strukturach Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku)

 2. W celu ochrony Pani/Pana danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem: iod@karolinka.art.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
  • obsługi ruchu turystycznego, rezerwacji zwiedzania ekspozycji Centrum, kontaktu w sprawie zwiedzania ekspozycji Centrum;
  • prowadzenia czynności związanych z przekazaniem w formie darowizny, wypożyczenia eksponatów, dokumentów, fotografii i innych przedmiotów związanych z okresem II wojny światowej i deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku oraz wykorzystania tych eksponatów/rzeczy materialnych;
  • prowadzenia czynności związanych ze zgłoszeniem osoby deportowanej;
  • wystawienia dowodu sprzedaży biletów (np. w postaci faktury);
  • wynajęcia sali konferencyjnej.


  przez Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie oraz działającego w jego strukturach Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.i b. RODO.

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, działające w jego strukturach Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku oraz podmioty na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych może być brak możliwości zwiedzania ekspozycji Centrum, zawarcia umowy i przekazania eksponatów, dokumentów, fotografii i innych przedmiotów związanych z okresem II wojny światowej i deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku do celów działalności Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie, zgłoszenia osoby deportowanej, wystawienia faktury, wynajęcia sali konferencyjnej. 

Partnerzy

Zadanie pn. „Zakup gablot i systemów wystawienniczych w celu wzbogacenia oferty Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie” dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij