Projekt "W poszukiwaniu świadka historii"

II edycja projektu "W POSZUKIWANIU ŚWIADKA HISTORII" - Święta i uroczystości podczas II wojny światowej

Projekt adresowany do uczniów szkół podstawowych powyżej V klasy, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, składać się będzie z 3 etapów. Przewidziana ilość miejsc: 120 uczestników. Nabór do projektu prowadzony jest od 1-30 września 2018 r..Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Projektu „Patriotyzm Jutra”.

Harmonogram projektu Miejsce realizacji Okres realizacji
Prowadzenie naboru na wolontariuszy, którzy będą uczestniczyć w projekcie od strony organizacyjnej

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

Radzionków ul. św. Wojciecha 118

Sierpień 2018 

 

Dokładny termin ustalony zostanie na początku sierpnia.

Przyjmowanie zgłoszeń do projektu

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

Radzionków ul. św. Wojciecha 118

1-30 września 2018

Etap I - warsztaty historyczno-dziennikarskie

I. część poprowadzi koordynator projektu „Archiwum Historii Mówionej” z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, wskaże, iż wywiad może być źródłem historycznym. Panel obejmuje między innymi zwrócenie uwagi na konieczność zachowania i przekazywania historii lokalnej młodszym pokoleniom, pojawi się dyskusja czy warto pielęgnować historię, jakie korzyści może zdobyć młody człowiek angażując się w projekt.

II. część dziennikarska. Pod okiem profesjonalnych trenerów zostaną przybliżone tajniki pracy dziennikarza z naciskiem na prawidłowe formułowanie pytań. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję min. nauczyć się, jak za pomocą odpowiedniego programu przygotować nagrany materiał.

III. część - spotkanie z psychologiem społecznym, który przekaże młodzieży wskazówki dotyczące rozmowy z osobami starszymi (świadkami historii), uwrażliwi młodzież na specyfikę metody oral history.

W ramach warsztatów uczestnicy otrzymają ciepły posiłek oraz będą mieli dostęp do bufetu. Po warsztatach na adresy mailowe uczestników projektu wysłana zostanie prezentacja zawierająca wszystkie wskazówki przekazane podczas warsztatów.

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

Radzionków ul. św. Wojciecha 118

W celu usprawnienia warsztatów uczestnicy pracować będą w grupach do 30 osób, co przy planowanej liczbie uczestników stwarza konieczność zorganizowania 4 dni warsztatowych (1 dzień – 30. uczestników). Jeden dzień szkoleniowy trwać będzie 5,5 h

Październik 2018 

Dokładny termin warsztatów ustalony zostanie po zakończeniu naboru.

Etap II konkurs - zdobytą wiedzę młodzież będzie musiała wykorzystać przygotowując prace konkursowe. Zadaniem uczestników będzie wcielenie się w rolę historyków-badaczy i utrwalenie w formie nagrania audio lub video wywiadu ze świadkiem historii z Górnego Śląska, na temat jednego święta lub uroczystości, którą nagrywany przeżył w okresie II wojny światowej.  W II edycji projektu chcemy zebrać materiał źródłowy, który pomoże młodzieży dowiedzieć się jak w przeszłości obchodzono ważne rocznice i święta oraz jakie towarzyszyły im zwyczaje, symbole, sposoby celebrowania itp. Zachęcamy do rejestrowania wspomnień zarówno o świętach państwowych jak i świętach dorocznych oraz obrzędach, takich jak chrzciny czy komunie, które mają miejsce tylko raz w naszym życiu. Celem konkursu jest stworzenie okazji dla młodzieży do dostrzeżenia na ile sposoby świętowania zmieniły się w stosunku do praktyk znanych im ówcześnie, a także zwrócenia uwagi na trwałość pewnych tradycji świątecznych, składających się na nasze dziedzictwo kulturowe.

Poprzez pracę konkursową rozumie się nagranie audio lub video oraz dołączoną kartę wywiadu i zgodę podpisaną przez świadka historii (do pobrania na stronie www.deportacje45.pl w zakładce konkursy).

Etap III udostępnienie zebranych nagrań w archiwum internetowym, które zostanie stworzone na stronie organizatora www.deportacje45.pl, ogłoszenie wyników konkursu, uroczyste wręczenie nagród.

Praca indywidualna uczestników projektu

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

Radzionków ul. św. Wojciecha 118

do 12 listopada 2018

(Autorzy prac dostarczonych do 6 listopada zostaną poinformowani o ewentualnych błędach formalnych. Prace dostarczone po tym terminie, w których stwierdzone zostaną bęłedy formalne nie będą podlegały ocenie)

7 grudnia 2018 godzia 12.00

wręczenie nagród

Honorowy Patronat

Śląski Kurator Oświaty

Burmistrz Maista Radzionków

Partnerzy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij