Czytelnia

W zakres zbioru czytelni wchodzą publikacje naukowe, popularnonaukowe, wydania autorskie, czasopisam, artykuły prasowe poświęcone głównie transferowi ludności z Górnego Śląska do ZSRR.

Lista wybranych publikacji dostępnych w czytelni

Applebaum A., Gułag, przekł. z angielskiego J. Urbański, Świat Książki, Warszawa 2013.

Banaś K., Niedurny M., Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Przewodnik po wystawie, Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Katowicach.

Borkowska E., Dylong U., Jonderko A., Mieli wrócić za czternaście dni. Mieszkańcy Ostropy w obozach pracy przymusowej w Związku Sowieckim (1945-1949), wstęp i opracowanie naukowe D. Węgrzyn, IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Katowicach, Katowice-Gliwice 2014.

Bytomskie martyrologium powojennych lat 1945-1956. Ofiary komunistycznego terroru i ich pomniki, red. J. Drabina, Urząd Miejski w Bytomiu, Bytom 2009.

Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, red. A. Dziurok, M. Niedurny, IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Katowicach, Katowice 2004.

Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-1945. Przegląd piśmiennictwa, red. T. Walichnowski, PWN, Warszawa 1989.

Dziennik Księdza Franza Pawlara. Górny Śląsk w 1945 roku. Opis pewnego czasu, przekład i komentarz Leszek Jodliński, wydanie I, Silesia Progress, Kotórz Mały 2015.

Gołasz Z., Obozy wysiedleńcze w Zabrzu (1945-1946), Muzeum Miejskie w Zabrzu, Zabrze 2008.

Górny Śląsk i Górnoślązacy wokół problemów regionu i jego mieszkańców w XIX i XX wieku, red. S. Rossenbaum, IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Katowicach, Katowice-Gliwice 2014.

Górnoślązacy w XX wieku, wydanie II, Wokół nas, Gliwice-Opole 2005.

Hanus A., Pamiątkowa Księga Kombatantów uczestników walk w czasie II wojny światowej w kraju, na wschodzie i na zachodzie, Łaziska Górne 2014.

Herba Cz., Wspomnienia sybiraka, wydanie autorskie, Krotoszyn 2015.
 
Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, red. J. Bahlecke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej; Muzeum Śląskie, Gliwice 2011.

Lusek J., Obozy jenieckie Teschen, Muzeum Tĕšínska, Český Tĕšín 2015.

Kordecki M., Smolorz D., Atlas historyczny. Górny Śląsk w XX wieku. Zbiór map edukacyjnych, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej; Instytut Pamięci Narodowej, Gliwice-Opole 2013.

Myrcik J., Pro memoria. Epitafium dla poległych Koszęcinian, CS Design, Tarnowskie Góry 2010.

"Niech świat pamięta o nas...". Losy osób deportowanych do ZSRS z terenu Górnego Śląska w 1945 roku, red. K. Banaś, IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Katowice 2016.

Nowak E., Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce (1945-1950). Historia i implikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.

Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. Dokumenty, wybór, wstęp i opracowanie A. Dziurok wyd. II, rozszerzone, IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Katowicach, Katowice 2014.

Ofiary Stalinizmu na Ziemi Bytomskiej w latach 1945-1956. Dokumentacja zbrodni, praca zbiorowa pod. red. J. Drabiny, Towarzystwo Miłośników Bytomia, Bytom 1993.

Paweł Steller - artysta deportowany, red. A. Niesyto, koncepcja katalogu i wybór tekstów M. Lyszczyna, Muzeum Historii Katowic, Katowice 2015.

Piątkowski S., Droga wiodła na Ural. Akcja represyjna sowieckiego kontrwywiadu wojskowego wobec pracowników radomskich instytucji wymiaru sprawiedliwości w 1945 roku, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Druk SKAUT.PL, Radom 2014.

Ploch J., Wilder Wermut. Die Chronik eines Russlandinternierten 1945, Books on Demand GmbH, Norderstedt 2003.

"Przewodnia siła Narodu". Z dziejów partii komunistycznej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 1945-1990, red. T. Kurpierz, IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Katowicach, Katowice 2010.

Rosenbaum S., Węgrzyn D., Deportacje z Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 roku. Katalog wystawy stałej w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, opracowanie redakcyjne, projekt typograficzny i skład Joanna Bizior, IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Katowicach, Katowice-Gliwice 2015.

Smolorz D., Kordecki M., Górny Śląsk. 20 historii z XX wieku, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2010.

Solarska B. Pszczyńscy Sybiracy, Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna 2011.

Tracz B., Rok ostatni - rok pierwszy. Gliwice 1945, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2004.

Tragedia Górnośląska w miejscowościach podopolskich 1945, red. ks. Piotr Górecki, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015.

Tragedia w cieniu "wyzwolenia". Górny Śląsk w 1945 roku. Materiały edukacyjne, red. D. Niesler, IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Katowicach, Katowice 2015.

Waleński B., Na płacz zabrakło łez, wydanie II, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, Prószków 2016.

Województwo śląskie 1945-1950, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, wydanie II, IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Katowicach, Katowice 2014.

Woźniczka Z., Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku , wydanie II poszerzone i poprawione, Śląsk, Katowice 2013.

Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 roku. Faktografia-konteksty-pamięć, red. S. Rosenbaum, D. Węgrzyn, IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Katowicach, Katowice-Gliwice 2014.

Wysiedlenia jako narzędzie polityki ludnościowej w Europie XX wielu, red. J. Wołoszyn, IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Lublinie, Lublin 2015.

II wojna światowa we wspomnieniach mieszkańców Górnego Śląska, red. A. Dawid, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice-Opole 2014.

Partnerzy

Zadanie pn. „Zakup gablot i systemów wystawienniczych w celu wzbogacenia oferty Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie” dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij