Archiwum Historii Mówionej

W 2016 roku Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku przystąpiło do projektu Archiwum Historii Mówionej. Projekt, który rozpoczął się w 2009 roku organizowany jest przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Dotychczas zebrano ponad 300 relacji dotyczących przeszłości i obyczajowości Górnego Śląska, które udostępniane są na stronie www.e-historie.pl.

Główny obszar działalności Centrum w ramach Archiwum Historii Mówionej dotyczy gromadzenia relacji związanych z deportacją Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, a także społeczno-kulturowych konsekwencji wywózek. Jednakże zauważając, iż w Archiwum dominują obecnie wywiady z obszaru dzisiejszego województwa opolskiego, planujemy także skupić się na relacjach odnoszących się do doświadczeń wojennej i powojennej rzeczywistości mieszkańców przemysłowej części Górnego Ślaska - z terenu obecnych Gliwic, Bytomia i Zabrza, ale i nie tylko.

W związku z tym poszukujemy „Świadków Historii” – osób, które zechcą się podzielić z nami swoimi wspomnieniami i pozwolą je nagrać na nośniku audio. Relacje dostępne będą na naszej stornie oraz na stronie www.e-historie.pl. Szczególnie zależy nam na informatorach, którzy z racji wieku lub pełnionych funkcji czy zaangażowania społecznego uczestniczyli lub obserwoowali ważne albo ciekawe wydarzenia.

Poszukujemy m. in. wspomnień związanych z wkroczeniem Armii Czerwonej, tych, które dotyczą problemów tożsamościowych a także innych zawiłości wynikających z życia na pograniczu kulturowo-narodowościowym.

Osoby zainteresowane, znające kogoś kto mógłby się podzielić swoim doświadczeniem i opowiedzieć o ważnych wydarzeniach historycznych, prosimy o kontakt z Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku – telefoniczny pod numerem 32 307 35 36 lub mailowy: kontakt@deportacje45.pl.

Partnerzy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij