Konkurs szkolny "W poszukiwaniu świadka historii"

Uwaga, uwaga!! Ogłaszamy konkurs dla młodzieży!

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku we współpracy z Urzędem Miejskim w Bytomiu, Urzędem Miasta Radzionków oraz Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje konkurs szkolny pt.: „W poszukiwaniu świadka historii”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Celem konkursu jest rozbudzenie pośród młodzieży zainteresowania historią i kulturą regionu, w którym mieszkają, a także kształtowanie umiejętności wykorzystywania współczesnych technik informatycznych. Wyznaczone cele łączy metodologia, którą wykorzystują badacze historii mówionej.

Zadanie uczestników polegać będzie na wcieleniu się w role historyków-badaczy i utrwaleniu w formie nagrania dźwiękowego wywiadu ze „świadkiem historii”. Należy nagrać relację osoby, która z racji wieku lub pełnionych funkcji czy zaangażowania społecznego uczestniczyła lub obserwowała ważne wydarzenia w swoim regionie.
Wywiady powinny być nie krótsze niż 2 minuty i nie dłuższe niż 10 minut. Zgłoszony do konkursu wywiad powinien dotyczyć jednego z poniższych zagadnień:
1. Okres poprzedzający II wojnę światową
> Życie codzienne (dzieciństwo, edukacja, praca, zwyczaje rodzinne, zwyczaje doroczne, obrzędy itp.),
2. Okres II wojny światowej
> Życie codzienne (dzieciństwo, edukacja, praca, zwyczaje doroczne, obrzędy itp.),
> Walki na frontach w okresie wojny,
> Wywózki, deportacje w okresie wojennym (transport, warunki w obozach przejściowych, życie w obozach).
3. Okres powojenny (1945 – 1952)
> Organizacja życia po wojnie, nowy porządek,
> Migracje ludności po wojnie (deportacje do ZSRR, przesiedlenia na „ziemie odzyskane”, wysiedlenia na zachód),
> Mój region pod sowieckimi wpływami.

Do nagrania trzeba dołączyć wypełnioną przez uczestnika konkursu kartę wywiadu (załącznik nr 1) oraz zgody na udzielenie wywiadu podpisane przez „świadka historii” (załączniki nr 2 i 3). Dokumenty te wraz z regulaminem konkursu dostępne są do pobrania na stronie www.deportacje45.pl oraz w siedzibie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: szkoły gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku do 28.02.2017 roku osobiście lub mailowo bądź kontaktując się za pośrednictwem szkoły. Przez zgłoszenie do konkursu rozumie się przesłanie do siedziby organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego.Po upływie terminu zgłoszen organizator  przeprowadzi szkolenie dla wszystkich uczestników konkursu z zakresu technik prowadzenia wywiadów ze „świadkami historii”.


Gotowe prace należy dostarczyć do 21.04.2017 roku pocztą elektroniczną, tradycyjną lub osobiście do Centrum. Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Szkoła, z której dostarczonych będzie najwięcej prac konkrusowych otrzyma nagrodę specjalną ekran projekcyjny sterowany elektrycznie (proporcje 4:3) o przekątnej 100 cali.

Wręczenie nagród odbędzie si podczas tegorocznej Nocy Muzeów. Ponadto najlepsze prace zostaną umieszczone na stronie internetowej Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku www.deportacje45.pl oraz na stronie projektu Archiwum Historii Mówionej www.e-historie.pl, a także w planowanej publikacji pokonkursowej.

Współorganizatorzy:Patroni medialni:

Pliki do pobrania:
dodane: 23.12.2016, 10:37, aktualizacja: 13.01.2017, 11:42 / autor: Małgorzata Laburda

Partnerzy

Zadanie pn. „Zakup gablot i systemów wystawienniczych w celu wzbogacenia oferty Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie” dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij